Kiwanis-projecten

Projecten

PSYCHOSENET.BE

Kiwanis Adriaan Brouwer Oudenaarde  is niet blind voor de maatschappelijke
realiteit.
Zowat 15 % van de bevolking wordt in zijn leven getroffen door een psychose. Al te
vaak wordt een dergelijke aandoening  genegeerd of minstens geminimaliseerd.
Aangepaste  en beschikbare hulp is schaars.
Psychosenet.be is een platform van ervaringsdeskundigen, dat beoogt een
laagdrempelige plek te zijn waar naast toegankelijke  informatie ook hoop en steun
geboden wordt met medewerking van de beste deskundigen in de materie.
Kiwanis Oudenaarde Adriaan Brouwer draagt dit project een bijzonder warm hart toe.

VZW DE KATROL -Sociaal Huis Oudenaarde

De KATROL is  oorspronkelijk een idee dat ontstond in Oostende. Het concept
ontstond door de hulpvraag die kwetsbare ouders zelf stelden op de
Wereldverzetsdag tegen Armoede (17/10/2002). De ouders maakten duidelijk dat zij
wilden dat hun kinderen het beter zouden stellen dan zijzelf en dat een diploma
daarbij zou kunnen helpen. De Katrol Oudenaarde  wil via studie– en
opvoedingsondersteuning aan huis de onderwijskansen van kinderen (3 e  kleuterklas,
1 e  en 2 e  leerjaar) uit kwetsbare gezinnen verhogen.
Kiwanis Oudenaarde Adriaan Brouwer  is van oordeel dat een diploma  een
belangrijke stap kan zijn naar een beter leven en een betere integratie in de
samenleving.

GIVE US A BREAK  VZW

In 2018 gingen een aantal ouders waaronder Kristophe Thijs en Filip Meirhaeghe
over tot de oprichting van de VZW GIVE US A BREAK die vakanties voor minder
valide kinderen organiseert.
Daarbij dienen niet alleen de gepaste lokalen te worden gevonden, maar moeten ook
voldoende opvoeders worden gevonden die  een contingent van ca 20 kinderen op
gepaste wijze kunnen opvangen en begeleiden.
Ook ouders  en gezinnen van minder valide kinderen hebben het recht eens op
adem te komen.

vzw BIJEVA

BiJeVa is een VZW  die reeds 2 decennia lang meerdaagse vakanties  in het
binnenland kostenloos aanbiedt aan kinderen die  bijzondere jeugdzorg ontvangen.
In  week 23 van 2023 viert oprichtster en bezielster Anny De Windt samen met de
kinderen haar 80 ste verjaardag  in  het Domein Puyenbroek te Wachtebeke.
Kiwanis Oudenaarde Adriaan Brouwer is natuurlijk van de partij op deze viering.

De VZW KINDERREVALIDATIECENTRUM UZ GENT

Ook kinderen worden door het lot niet gespaard. Sommige kinderen  worden
geboren  met ernstige aandoeningen worden getroffen door levensbedreigende
ziektes of zijn het slachtoffer van een ernstig ongeval met zware letsels.
Het Kinderrevalidatiecentrum UZ Gent helpt de kinderen om hun ellende even te
vergeten en terug een toekomst voor ogen te hebben aan de hand van een project:
vroegere jaren hebben de kinderen met hulp van begeleiders en echte artiesten een
echt kindercircus in elkaar gestoken en voorgesteld aan het grote publiek.
Dit jaar gaan ze de uitdaging aan om een heuse videoclip in elkaar te boksen met de
welwillende hulp van Koen “Clouseau” Wauters en zoon Nono. De data van 1 en 17
mei 2023 worden nu reeds met stip in onze agenda vermeld.