Home

Kiwanis

Kiwanis Oudenaarde Adriaen Brouwer is een serviceclub behorende tot het district Kiwanis Belgium-Luxembourg die op zijn beurt een deel is van de internationale organisatie Kiwanis.

We zijn een club met leden die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen (fundraising) en dat bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen (fundspending). Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hulpbehoevende kinderen.

We verheugen ons u te verwelkomen op één van onze sociale activiteiten.

Het Kiwanis Adriaen Brouwer team.