Doel

Opbrengst

De opbrengsten van de Nord Trail Green Tour gaan integraal naar de Kiwanis Adriaen Brouwer Oudenaarde sociale projecten voor kansarme en behoeftige kinderen uit de Vlaamse Ardennen.
“Serving the children of the World”
Dank zij de 1ste editie van de Green Tour steunden we de volgende 3 projecten van het Sociaal Huis:

  • huiswerkbegeleiding en opvoedingsondersteuning voor kwetsbare kinderen
  • vakantie-opvang voor kinderen met een handicap
  • organisatie van een daguitstap voor OK-pas kinderen

Alvast bedankt voor jullie deelname & support!